مشاهده نمونه ها

13930324000603_PhotoL
توضیحاتشهید دکتر مصطفی چمران
توضیحاتصفحه شخصی استاد داود رشیدی
توضیحاتصفحه شخصی استاد داود رشیدی
توضیحاتشهید محمدعلی فرجی مهدی آبادی
توضیحاتشهید محمدحسین مختاری ترکمانی/ پنجم شهریور 1339، در شهرستان ری به دنیا آمد. بیست و یکم آذر 1360، با سمت تک تیرانداز در با
index
توضیحاتشهید علی اکبر فلاح شورشانی
توضیحاتعلی‌اصغر رنجبران در آبان‌ماه 1335 در میدان خراسان یكی از مناطق جنوب شهر تهران زاده شد. او تنها فرزند ذكور خانواده بود. پ
سوداگر
توضیحاتسردار سرلشگر شهید دکتر حاج احمد سوداگر