مشاهده نمونه ها

IMG_0744
توضیحاتاستاد شاکه ماکریان
0ca53d47f02f4c39a470eaeb652251cc
توضیحاتاستاد نادر مشایخی
محمد مقدسی
توضیحاتاستاد محمد مقدسی
5
توضیحاتاستاد محمود امینی
photo_2017-10-30_09-20-21
توضیحاتاستاد پرویز کلانتری
01121444
توضیحاتزنده یاد منصور پور حیدری
توضیحاتپدرش عشقعلی و مادرش،طاهره نام داشت. تاپایان سوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.
IMAGE634483913065468750
توضیحاتخسرو شکیبایی
photo_2017-09-04_01-49-41
توضیحاتسید ناصر بوتیمار
6519421
توضیحاتشهید علی سر افراز
شهید سیداحمد چاوشی نیا-1210520569
توضیحاتشهید سید احمد چاوشی نیا
شهید وحید سرشار-1085530739
توضیحاتشهید وحید سرشار