آدرس : تهران، خیابان هیأت، پارک علم و فناوری تربیت مدرس، شماره 213
پست الکترونیک : info@yadcode.ir
تلفن : 02155759656 - 09355769714
شماره پیام کوتاه : 100021002100